due diligence

Badanie projektów – Due diligence

Na zlecenie Inwestora prowadzimy badania jakości i wykonalności projektów farm wiatrowych (due diligence), włącznie z badaniem prawnym, obejmujące wszystkie wymienione w poprzednim paragrafie elementy. Na podstawie uzyskanych informacji i długoletniego doświadczenia w branży, po przeprowadzeniu badania, przedkładamy wynik badania (w formie check list) i opinię o jakości projektu oraz rekomendację dla Inwestora.

Wsparcie przy poszukiwaniu i pozyskiwaniu projektów farm wiatrowych

Oprócz efektywnego zarządzania procesem due diligence przy transakcjach przejmowania projektów świadczymy usługi w zakresie analizy runku pod kątem wskazania projektów do pozyskania. Jeżeli Inwestor jest zainteresowany pozyskaniem projektu, przedstawionego przez nas, wspieramy go w procesie negocjacji warunków i umów zakupu danego projektu. Ponadto zapewniamy nadzór nad poprawnym egzekwowaniem zapisów umów inwestycyjnych.
businessGraphic2