doradztwo środowiskowo-inwestycyjne

Doradztwo środowiskowo-inwestycyjne

Funkcjonując na rynku usług związanych z obsługą inwestycji, zaobserwowaliśmy problemy jakie mają inwestorzy poruszając się w gąszczu przepisów i procedur administracyjnych. W związku z powyższym postanowiliśmy również zaoferować usługi w tym sektorze. Nasze działania możemy podzielić na następujące bloki:

  • Doradztwo podstawowe

Te usługi skierowane są przede wszystkim do inwestorów, którzy dopiero rozpoczynają proces inwestycyjny. Doradzamy jakie procedury administracyjne niezbędne są w przypadku konkretnej inwestycji. Wyjaśniamy poszczególne przepisy i tworzymy plan działań koniecznych do wykonania przy realizacji wskazanej inwestycji. Analizujemy i określamy czy konieczne jest uzyskanie m. in.: decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, decyzji na wycinkę drzew, decyzji z zakresu ochrony gatunkowej, decyzji pozwolenia wodno-prawnego, decyzji o warunkach zabudowy, decyzji pozwolenia na budowę, zgłoszenia zamiaru budowy lub wykonania robót budowlanych, a także zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części. W przypadkach wątpliwych przygotowujemy stosowne analizy, które mogą mieć formę opinii prawnych i stanowić dowód w postępowaniach administracyjnych,

  • Zaawansowane doradztwo środowiskowe

Oferujemy wykonanie wszelkich możliwych opracowań i analiz środowiskowych koniecznych do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Przygotowujemy karty informacyjne przedsięwzięć, raporty o oddziaływaniu na środowisko, prowadzimy analizy środowiskowe i przyrodnicze. W przypadku udzielenia pełnomocnictwa, nadzorujemy proces uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach od złożenia wniosku aż do uzyskania ostatecznej decyzji,

  • Zaawansowane doradztwo budowlane

Oferujemy możliwość koordynacji procesu uzyskania decyzji pozwolenia na budowę. W ramach tej usługi wykonujemy nadzór nad przygotowaniem dokumentacji budowlanej oraz przeprowadzenie procesu jej uzgodnień.

businessGraphic2