budowa i eksploatacja

Nadzór nad projektami farm wiatrowych w fazie budowy, eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia

Świadczymy następujące usługi w fazie budowy i eksploatacji farm wiatrowych:

 • nadzór nad procedurami/postępowaniami administracyjnymi,
 • nadzór nad poprawnym egzekwowaniem zapisów umów dzierżaw, służebności, itp.,
 • współpraca z lokalnymi władzami i społecznościami,
 • prowadzenie porealizacyjnych konsultacji społecznych,
 • zapewnianie zgodności projektów z wymogami/warunkami decyzji środowiskowych i lokalizacyjnych,
 • stosowanie środków łagodzące oddziaływanie elektrowni wiatrowych w oparciu o analizy porealizacyjne,
 • nadzór nad usuwaniem wszelkich ewentualnych szkód wynikających z realizacji przedsięwzięcia,
 • nadzór i koordynacja działań związanych z implementacją warunków wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji projektów farm wiatrowych,
 • zapobieganie, ograniczanie oraz monitorowanie oddziaływania inwestycji na środowisko,
 • dbanie o zachowanie zgodności realizowanego projektu farmy wiatrowej z parametrami technicznymi inwestycji oraz warunkami określonymi w różnych decyzjach administracyjnych wydanych dla przedsięwzięcia,
 • zarządzanie i nadzór nad analizami porealizacyjnymi,
 • nadzór nad prowadzeniem okresowych kontroli stanu technicznego elektrowni wiatrowych i infrastruktury towarzyszącej w celu wykrycia nieprawidłowości i zapobiegania awariom technicznym.

businessGraphic2