start

RTB Developer – projekty OZE od koncepcji do realizacji

Firma prowadzi działalność w następujących sektorach:

  • przygotowanie projektów instalacji z zakresu energetyki odnawialnej (m.in. projekty farm wiatrowych i fotowoltaicznych),
  • nadzór nad projektami w fazie budowy, eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia,
  • badanie projektów farm wiatrowych (due diligence),
  • realizacja własnych projektów farm wiatrowych w ramach spółki RTB Developer Sp. z o.o. i spółek zależnych,
  • wsparcie przy poszukiwaniu i pozyskiwaniu projektów farm wiatrowych,
  • doradztwo środowiskowo-inwestycyjne.

Produkcja energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych jest alternatywą dla energii pozyskiwanej ze źródeł konwencjonalnych. Mając na uwadze fakt, iż eksploatacja źródeł kopalnych z roku na rok staje się coraz mniej opłacalna, konieczność rozwoju energetyki odnawialnej jest bezsprzeczna. Założyciele RTB Developer będąc przekonanymi co do ekologicznej i ekonomicznej słuszności wdrażania tego typu rozwiązań postanowili sektor energetyki odnawialnej uczynić głównym polem działania swojej firmy. Mając na uwadze polskie warunki klimatyczne oraz szereg innych czynników natury prawnej i technicznej, uznali iż realnie opłacalne jest pozyskiwanie energii z dwóch źródeł: wiatru i słońca. Firma RTB Developer przygotowuje więc projekty średnich i dużych (od 2 MW) farm wiatrowych i fotowoltaicznych.

Prowadzimy kompletny proces inwestycyjny od wstępnego pomysłu aż do przekazania instalacji do użytkowania. Rozwijamy własne projekty, jak również prowadzimy proces dewelopmentu na zlecenie naszych kontrahentów. Niezależnie od rodzaju projektu, do każdej inwestycji podchodzimy w identyczny sposób – naszym celem jest otrzymanie jak najlepszego produktu w jak najkrótszym czasie. Pomimo faktu iż proces inwestycyjny jest sumą dających się wydzielić określonych etapów, my postrzegamy go jako ciąg przyczynowo skutkowy i od pierwszych naszych działań mamy na uwadze efekt docelowy – kompaktową, łatwą w eksploatacji, a przede wszystkim wydajną instalację, która będzie generowała możliwie duże zyski.